Bli medlem i SÅF

Du ansöker om medlemskap genom att sätta in medlemsavgiften på SÅF:s konton enligt nedan. Glöm inte att ange Namn, e-postadress & postadress.

Sveriges Ångbåtsförening

Medlemsavgifter from 2015

Medlemsavgift 225:-/år, 250:-/år för familj.
Utlandsboende 275:-/år
Plusgiro: 94 75 05 - 4
Bankgiro: 354-2081

Du kan även gärna använda detta kontaktformulär för att skriva in dina medlemsuppgifter. Så snart vi har fått din inbetalning registrerar vi dig i vårt medlemsregister och du får tillgång till all medlemsinformation.

Jag vill bli medlem i SÅF

Båtuppgifter

Du som har en ångbåt får gärna fylla i nedan om du vill att din båt ska vara med i vårt båtregister.

http://

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.