Sveriges Ångbåtsförening

Sveriges Ångbåtsförening bildades 1986 och har som ändamål att främja ångbåtsintresset samt medverka till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje genom att:

- Upprätthålla en aktuell fartyg- och slupmatrikel
- Vara behjälplig med teknisk information
- Samla föreningens medlemmar och båtar till träffar
- Verka för att ångmaterielen hålls i drift
- Vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs)