Välkommen till nya medlemmar

SÅF fick 14 nya medlemmar under Allt för sjön, de har nu fått ett välkomstmejl med inloggningsuppgifter ti

Årets arbetsmyra

SÅF:s webmaster vill gärna lyfta fram vår ordförande - Kjell Nordeman - som bl a har utsetts till årets arbetsmyra.

SÅF-bladet på väg ut...

Ryktet säger att Posten har storjobb nästa vecka - distribution av SÅF-bladet!

Ur innehållsförteckningen:

- Ordförandes sida
- Kallelse till årsmötet i Lundsbrunn
- Vad vill vi med SÅF i framtiden
- Många ångbåtar till salu
- Nerlagt ångprojekt återuppstår
- Att underhålla och bevara ett kulturarv 14
- s / s Ninnas nya maskin
- Modifierad propeller till Stimmaren

Året första Ångmöte - Ombord på Saltsjön

Årets första ångmöte äger rum den 23/2 ombord på s/s Saltsjön - Se kalendern

Anmälan till hans [at] brattberg [dot] st (subject: Anm%C3%A4lan%20till%20%C3%85ngm%C3%B6te) (Hans Brattberg), senast den 1/2