Hamnisbrytaren Turso

Från våra Finska vänner har vi fått lite trevliga dokument kring hamnisbrytaren Turso. Dokumenten är i .pdf format och ligger bifogade längre ner.

Ni som kommer på SÅF:s jubileumshelg kommer få höra lite mer kring Turso.

Bilagor

Ångbåtstidtabellen 2011

Här är Ångbåtstidtabellen 2011

Bilagor

Beräkningsprogram för ångmaskiner

Beräkningsprogram för ångmaskiner är insänt av Yngve Ström

Excel mallarna är gjorda av Bengt "Cello" Persson

Bilagor

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup - 070621

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup 07-11-07

Här är mitt försök till sammanställning av vad som krävs för att få ta betalande passagerare ombord på ångslupar under; 20 brutto, 12 x 4 m, 12 timmars turer, 2 timmar från land och högst 12 passagerare, inom E-områden

Då fartyget är mindre än 12 x 4 m, och under 20 brutto, samt inte transporterar fler än tolv passagerare så är fartyget enligt definitionen i Fartygssäkerhetslagen (2003:364), inte certifikatspliktigt och omfattas inte av Sjöfartsinspektionens reguljära tillsyn.