Beräkningsprogram för ångmaskiner

Beräkningsprogram för ångmaskiner är insänt av Yngve Ström

Excel mallarna är gjorda av Bengt "Cello" Persson

Bilagor

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup - 070621

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup 07-11-07

Här är mitt försök till sammanställning av vad som krävs för att få ta betalande passagerare ombord på ångslupar under; 20 brutto, 12 x 4 m, 12 timmars turer, 2 timmar från land och högst 12 passagerare, inom E-områden

Då fartyget är mindre än 12 x 4 m, och under 20 brutto, samt inte transporterar fler än tolv passagerare så är fartyget enligt definitionen i Fartygssäkerhetslagen (2003:364), inte certifikatspliktigt och omfattas inte av Sjöfartsinspektionens reguljära tillsyn.

Besiktning av ångpanna - 070621

Besiktning av ångpanna

Ångpannors säkerhet och besiktning har diskuterats en hel del i föreningen. För att ta reda på vad det skulle innebära, har jag låtit Leif Plane från Inspecta – f.d. De Norske Veritas - besiktiga ångpannan i SS Nirvana. Det visade sig vara enklare än vad jag föreställt mig och en åtgärd som jag kan rekommendera. Kostnaden för besiktningen, dvs. inspektion av öppen panna, och sedan efter uppeldning inspektion av panna och testning av säkerhetsventilernas funktion, samt utställande av intyg, kostade SEK 4376 inkl. moms. Pannan var tillverkad 1965 av en etablerad tillverkare, vilket underlättade. För pannor av okänt ursprung, eller skall man tillverka en panna själv, kan det vara rekommendabelt att kontakta Inspecta för råd.

Bilagor

Välkommen till SÅF:s "nya forum"

Vi håller på att migrera SÅF:s hemsida till en ny plattform. Som det första steget i detta provar vi nu att flytta forumet. Du har alltså kommit till SÅF:s "nya" forum.

Allt från det gamla forumet är överflyttat till det nya. Du loggar in med ditt gamla användarnamn och lösenord. Ni som har varit med och provat den nya sajten under hösten får använda det användarnamn och lösenord som ni registrerade då.