Ångkonferens under planering...

Inom SÅF pågår planering att genomföra en konferens om ånga vid Eskilstuna Stadsmuseum i

SÅF Årsmöte 2012

Den 24 mars kl. 13.00 har SÅF ordinarie årsmöte på Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Bilagor

Ångpanna - en konferens om skötsel, drift och underhåll av ångpannor.

Datum: 3–4 februari 2012
Plats: Munktellmuseet, Eskilstuna och Faktoriet, Eskilstuna stadsmuseum
Målgrupp: De som arbetar med ångpannor, underhåll, drift och reparationer. Föreningsmedlemmar som tar beslut kring hur pannor skall underhållas, köras och repareras.
Kostnad: 500 kr (Preliminärt pris)

Program:

Fredag 3 februari

Du som är medlem i SÅF - logga gärna in...

Långt från alla som är medlemmar i SÅF orkar/kan/vill logga in. Det är lite synd för att som medlem i SÅF får du lite mer. Du kan bl a: