Ångbåtstidtabellen!

Hej redare m fl!

Nu är ångbåtstidtabellen på väg ut i landet.

De skickas dels med ett provex till Turistbyråerna som sedan kan beställa fler. Rn del har redan gjort det och som nu får leverans.

Till ångfartygen skickas nu paket med tabeller till angivna adresser där man kan räkna med att det finns folk att skriva på budets följesedel.

Ångbåtstidtabellen 2011

Här är Ångbåtstidtabellen 2011

Bilagor

Fartygsstöd 2011...

SMM dvs Sjöhistoriska har  delat ut fartygsstöd för 2011. För ångfartygen ser fördelningen ut som nedan:

  • Ångfartyget Engelbrekt (Leksand): 100 000 kronor.
  • Passagerarångfartyget Mariefred (Mariefred): 50 000 kronor.

Källa

Se även i forumet.

Beräkningsprogram för ångmaskiner

Beräkningsprogram för ångmaskiner är insänt av Yngve Ström

Excel mallarna är gjorda av Bengt "Cello" Persson

Bilagor