2023-05-04 Ångslupen Greta säljes

Ångslupen Greta, byggd som ångbåt 2009. Skrovet byggt 1950 av Lidwall, BV12 nr 87.
8,5*2meter
Breding B2 hög maskin samt en Bredingpanna på 45 kw

Sjösättningsvagn ingår

Prisförslag 100.000:-

Leif Gunnerud 070-532 99 59

gunnerudleif@gmail.com