Årsmötet 6 april 2024

6 april hade vi årsmötet för 2023. Först fick vi ett föredrag om Ekomuseum i Bergslagen, gemensam lunch, årsmötesförhandlingar och sen förflyttade vi oss till det nedlagda kraftverket och fick en visning av det.

Inga stora förändringar i styrelsen. Kjell Nordeman kvarstår som ordförande. Annes Sofie Eriksson hade avsagt sig omval och blev ersatt av Mikael Eriksson som under 2023 varit suppleant i styrelsen.
Två nya suppleanter: Anders Lönn och Per Lindén. Fullständig förteckning över styrelsen finns under Sveriges Ångbåtsförening, Kontakta oss