Föredrag Ubåtsintrång på Svenska vatten – fullbokat

Sjöhistoriska museet kl 18, Ubåtsintrång på Svenska vatten.

Extrainsatt föredrag, samma program som den 20/12 2018.