Jädersbruksdagarna i Arboga

Gamla bilar, tändkulor, lokomobil, mopedkortege, drängtvagning, kolbullar, marknad mm. Arrangeras av Jädersbruks vänner.

www.jadersbruksvanner.se