Svar till: Ångfunderingar

Forum SÅF Forum Ångfunderingar Svar till: Ångfunderingar

#1740
Fam Jens Pettersson
Deltagare

  Hej Juhani!

  Brukar, igen… Det är nog relativt vanligt att man chansar, men ett vanligt resultat är det så kallade “3-knopssyndromet” – en väletablerade term som talar för sig självt.

  Det riktiga sättet att dimensionera är att ta saker i tur och ordning:
  – Utgå från skrovet och den fart man bestämmer sig för. Det ger en släpeffekt, som kan läggas till grund för att bestämma propellerns dimensioner

  – Propellerdesignen resulterar i ett lämpligt varvtal (-sområde) och en axeleffekt

  – Axeleffekten är maskineffekten (effektiv effekt)

  – Maskineffekten, valt varvtal, och valt panntryck och ångtemperatur, tillsammans med vald maskintyp och ambitionsnivå avseende verkningsgraden ger maskinens dimensioner och pannans erforderliga kapacitet, under förutsättning att man räknat och gjort allt rätt

  Hur väl pelletseldning fungerar beror, liksom i andra fall, av hur välkonstruerad eldningsutrustningen, eldstaden och pannan är. Jag har själv varken experimenterat, eller undersökt någon anläggning. Det skall gå att få det att fungera bra.

  Jag har tidigare konstruerat två olika vattenrörspannor, som båda fungerat bra, men ingen av dem har genomgått tryckkärlsgodkännande, och ingen av de konstruktionerna lämpar sig för en så liten anläggning som du är intresserad av. Jag har liggande färdiga skisser med dimensioner för en mindre panna, än Vaporcita, som är lagom för de små anläggningar du är intresserad av. Om det finns intresse, kan jag låta ritningarna genomgå sedvanlig granskning för tillverkningsgodkännande och sedan låta tillverka en serie sådan små, välfungerande pannor för antingen ved, pellets, gasol, eller oljeeldning. Självfallet med rena och fullständiga certifikat.

  Det är relativt komplicerat att räkna fram panneffekt utifrån eldytans dimensioner och disposition, men det går att göra om man har alla ingångsvärden. Enklare är att mäta effekten, genom mätning av flöde och temperaturökning på vattnet.

  Vad Sven skriver om sina erfarenheter är riktigt; dimensionerna måste vara de rätta för att vattenrörspannan skall fungera bra. Han nämner grova stigarrör, men menar falltuber, som återför vattnet från ångdom till vattenlådorna nedtill.

  MVH
  Jens