Kontakta SÅF

Du får gärna kontakta oss, via telefon, brev eller e-post.

Sveriges Ångbåtsförening

c/o Håkan Johansson
Skärkind Annelund

585 63  Linghem

Telefon: 070 - 590 55 58 (SÅF:s ordförande)

E-post info [at] steamboatassociation [dot] se - eller använd E-postformuläret nedan:

Kontakta oss
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.