2 Ångpannan

Ångpannan, innehåller förutom fyren en stor mängd vatten. Pannan är uppbyggd så att man maximerar värmeöverföringen från fyren till vattnet. Det är inte främst själva fyren i form av en eld som brinner som direkt värmer vattnet, utan det är rökgaserna som bildas vid förbränningen som får komma i kontakt med de pannväggar som har vatten på ena sidan och har rökgaser på andra sidan. När vattnet blir tillräckligt varmt och kokar bildas ånga. Eftersom pannan är ett slutet kärl och ångan inte har någonstans att ta vägen kommer trycket i pannan att stiga så länge man eldar i fyren. Man säger därför att pannan är ett tryckkärl. Varje panna är konstruerad för ett visst arbetstryck. Man kan sänka trycket i pannan på flera sätt. Bästa sättet är att omvandla det till rörelse i maskinen. Ett annat sätt är att tuta i ångvisslan. Ibland är det inte så populärt hos eldaren eftersom det går att mycket ånga att blåsa i visslan. Men visst är det coolt med en ångvissla… För att inte överskrida maxtrycket för pannan har man monterat på en eller flera säkerhetsventiler som släpper ut ånga om trycket blir för högt.

För att generera så mycket ånga som möjligt med så lite bränsle som möjligt byggs ångpannorna med mycket stor kontaktyta mellan vatten och rökgaser. Det enklaste sättet att göra detta är låta rökgaserna strömma genom rör, tuber, som omsluts av vatten. Uttrycket ”elda för kråkorna” gäller även för ångpannor, så det gäller att så lite värme som möjligt går ut genom skorstenen. Temperaturen på rökgaserna sänks från kanske som mest 500 grader i själva fyren till drygt 100 grader i toppen på skorstenen.

Ur Hiscox “Modern Steam Engineering” 1907

Det finns egentligen minst två typer av ångpannor. Den ena har tuber som är omslutna av vatten och där rökgaserna går inuti tuberna som beskrivs ovan och kallas rökgaspanna. Den typen är helt dominerande hos oss i Sverige. Ni kan ju gissa hur den andra typen ser ut. Just det. I den är tuberna fyllda med vatten och omges med rökgaser och kallas vattenrörspanna. Fördelen med denna typ är att man får upp ångtrycket mycket snabbare eftersom det är mindre vatten som ska värmas upp och cirkulationen av vatten är snabbare. Tyvärr har denna panntyp också nackdelar. Den lilla vattenmängden gör att det går väldigt lätt att tappa trycket, respektive få för högt tryck. Eftersom konstruktionen är mer komplicerad blir den också dyrare.

I är en vattenrörspanna, II är en liggande eldrörspanna (en s k skottepanna) III är också en eldrörspanna.