4 Kondensorn


Från Hiscox, Modern Steam Engineering, 1907

Kondensorn. Ja, nu blev det en fjärde komponent i listan med tre…. Som beskrivits ovan kan det ibland vara så att man bara har tillgång till saltvatten eller förorenat vatten. Om man skulle använda t ex saltvatten skulle främst pannan snabbt förstöras. Lösningen på det är att ta vara på förbrukad ånga, kondensera den till vatten och mata in i pannan igen. Lite förenklat kan man säga att en kondensor är en omvänd ångpanna. I ett utförande består den av rör där man pumpar igenom kallt sjövatten och låter ångan kondensera på rören och rinna ner i en ”hotwell” och därifrån pumpas tillbaka in i pannan. Ett annat sätt är att anlägga kopparrör på utsidan av skrovet och låta ånga kondensera i dem. Passande nog kallar man denna typ av kondensor för kölkondensor. Ånganläggningar med kondensor blir mer komplicerade och är därför rätt sällsynta på mindre ångbåtar, t ex ångslupar, som oftast håller till i insjöar, åar och älvar och kan använda sjövattnet direkt i pannan.