Våra aktiviteter

Här samlar vi information från genomförda aktiviteter. Våra kommande aktiviteter hittar du i högerkanten och under evenemang.

I SÅF-blad finns olika möten beskrivna. SÅF-blad utgivna före föregående år är tillgängliga utan inloggning och hittas under ‘Sveriges Ångbåtsförening, Föreningstidningen.

  • Årsmötet hölls i Västerås 6 april 2024: Under det traditionella årsmötet enligt stadgarna utsågs två nya suppleanter, två hedersmedlemmar. Studiebesök gjordes också på det gamla Ångkraftverket i Västerås.
  • Medlemsmöte i Eskilstuna 3-4 feb 2024: Utbildning, Ekonomiska bidrag, K-märkning, Försäkringar, Behörigheter, Maskinkörning, Stiftelsen Maritimt Kulturarv. Presentationer finns under Ånga tips o trix. För de som ville avslutades mötet hos Roland Öhrn där vi fick titta på bygget av Puls. Ett 30-tal medlemmar “dräglade” över den.
  • Sommarmöte i Alingsås 1-2 juli 2023. Deltagande fartyg Herbert, Sanna, David, Ina af Öja + en liten lokomobil. Dag två besöktes Hillefors Grynkvarn
  • Medlemsmöte i Eskilstuna 4-5 februari 2023. Från innehållet: Behörighetskrav, K-märkt fartyg, Traditionsfartyg, Svårigheter att få tag på kol till ångfartygen, Tomtens återuppbyggnad efter branden, flera sätt att använda ånga – värma upp kyrka, ånggenerator på släp för att ladda elbil, provning av manometrar, problem med ångpannor, Lars Alfred Nilsson berättade om ångfartyg han byggt, Mjörns ångbåtsförenings ungdomsprojekt
  • Medlemsmöte i Dalarna, Runn 23-24 juli 2022. Mötet hölls i samband med att ångfartyget Domnarvet fyllde 160 år. Deltagande fartyg Domnarvet, Greta, Ewa-Li, Smulan, Torsångarn. Det blev även ett besök i Jan Gunnarssons verkstad.
  • Medlemsmöte i Eskilstuna 23-24 oktober 2021 – nr 4 2021. Informationen från Transportstyrelsen hittar du under ‘För medlemmar/Teknik’
  • Strömsholms kanal – nr 3 2020
Fredens maskin

– Medlemsmöte i Eskilstuna 18-19 januari 2020 – nr 1 2020. Föredragen om Vridmoment och Vattenkemi finns under ‘För medlemmar/Teknik’

– Ång- och årsmöte i Eskilstuna 23-24 mars 2019 – nr 2 2019

Prylförsäljning

– Medlemsmöte i Forsvik – nr 4 2018

Detalj från en ångbil på besök i Forsvik

– Firande av Ångbåten i Sverige 200 år – nr 3 2018

Båtarna samlas inför kommande kortege

– Ångmöte i Eskilstuna 20-21 januari 2018 – nr 1 2018

Körning av varmluftsmaskin

Nedan finns ett urval av genomförda aktiviteter, för närvarande endast de som fanns på vårt forum innan vi bytte till nuvarande webblösning.