Årsmöte i Sveriges Ångbåtsförening 22 april

Som vi tidigare meddelat kommer årsmötet att hållas på M/S Gustafsberg VII vid Nybrokajen den 22 april med samling kl 12 00.

Har du inte anmält dig så gör det före den 17/4 till nedanstående adress och meddela om du vill ha lunch (kostar 210 kr) du kan även ringa Per Sjöborg 070 5985251

anmalan@steamboatassociation.se

Utöver årsmötesförhandlingarna kommer du att få en presentation över STRÖMMA koncernens enorma utveckling med fartyg och turism genom deras koncernchef Peter Henricsson. Efter lunchen kommer Hans Lifsten berätta historien om räddningen av S/S Saxaren och dess sista ångbåtstur innan det blev motorfartyget Gustafsberg. Hans medverkade personligen till räddningen och den sista ångturen.
Notera att Ångmaskinen från S/S Saxaren nu finns på sjöfartsmuseet i Oskarshamn

Efter föredragen och årsmötet som beräknas vara klart 15 00 kan de som vill besöka museipiren vid Vasamuseet och bl.a. Sant Eriks maskinrum. Piren håller speciellt öppet för SÅF och där finns även andra intressanta fartyg.

Mellan ca 18 och 24 är det Kulturnatt Stockholm med många olika aktiviteter.
Bland annat så är VasamuseetSjöhistoriska och Vrak öppna. Sjöhistoriska och Vrak har gratis inträde. Sjöhistoriska är öppet från 17.
Museipiren är öppen 18–24 och då går det att besöka Minsveparen M20 samt Sprängaren som ska ha sin maskin igång.
Även spårvägsmuseet och tekniska museet håller öppet.