Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2019 infördes den nya dataskyddsförordningen – General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter den nuvarande Svenska Personuppgiftslagen (PuL).

Som förening är vi skyldiga att värna skyddet av dina och övriga medlemmars enskilda rättigheter och personuppgifter. De uppgifter som vi samlar in är namn, telefonnummer, e-post, postadress samt om du äger eller ansvarar för något ångfartyg.

Sveriges Ångbåtsförening använder uppgifterna för att uppfylla föreningens förpliktelser att informera om aktiviteter och i kommunikationen med medlemmar.

Medlemmarna lämnar själva sina uppgifter vid ansökan om medlemskap och därmed sitt samtycke. Samtycket godkänns årligen genom inbetalningen av medlemsavgiften. Samtycket kan alltid återkallas.

Medlemsmatrikeln finns tillgänglig för föreningens medlemmar via  SÅF:s hemsida, den kan enbart läsas av inloggade medlemmar i SÅF. Den finns tillgänglig på nätet för att du som medlem ska kunna hitta andra ångintresserade. Du kan välja att inte synas i medlemsmatrikeln, mer info längre ned.

Som medlem kan du själv ändra adress, telefon mm uppgifter. Det gör du genom att klicka på ”Ändra mina uppgifter”. E-post kan du inte ändra själv, det måste göras av medlemsansvarig, mejla till medlemsservice.

Det är inte tillåtet att använda medlemsmatrikeln till reklam eller andra icke ångrelaterade saker.

Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig:

  • du kan begära åtkomst till dina personuppgifter,
  • du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter,
  • du kan begära radering – vilket för SÅF även innebär att du avslutar ditt medlemsskap

Är du medlem men inte vill synas i medlemsmatrikeln kan du meddela att du vill vara dold i matrikeln. Då kan bara medlemsansvarig se dina uppgifter. Det är nödvändigt för att kunna registrera medlemsavgift och få med dig i listan på vilka som ska få SÅF-bladet.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem och upp till sex månader efter att utskick nr 2 för följande år har gjorts.

Vi använder dina uppgifter i ett medlemsregister som lagras i en server i Falkenberg.

All kommunikation med SÅF:s hemsida, inklusive medlemsregister och fartygsregister, sker över en krypterad förbindelse som innebär att det bara är du som kan läsa den information som skickas. Alla uppgifter ligger i SÅF:s egna system, placerade i en server i Falkenberg.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller personuppgiftshanteringen är du välkommen att vända dig till styrelsen på styrelsen@steamboatassociation.se.

Styrelsen, Sveriges Ångbåtsförening