Svens lista – tekniska aktiviteter- uppd. 26 februari

Aktiviteter 2024
Syftet med listan är att mötesarrangörer så långt möjligt skall kunna undvika kollisioner. Jag tar i huvudsak med teknik- och transportevenemang som händer runt Stockholm samt det som rör ånga för hela landet, men även en del utomlands.

Kontrollera alltid att evenemanget blir av samt på de tider och platser som anges i listan! Kontaktadresser finns på en separat sida.

Inom järnvägsområdet begränsar jag antalet evenemang eftersom Anders Svensson ger ut en detaljerad lista på alla evenemang. Kontakta honom på jinf@rocketmail.com, om du vill prenumerera på Jv-listan mm.

Beträffande motorhistoriska evenemang kolla på http://www.mhrf.se/kalendarium.                                                                                           

                                                                   Verksamhet 2024

ArbetSam har en mängd digitala kurser, föredrag och aktiviteter. Se www.arbetsam.com

Februari

26                  Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition kvällsöppet kl 17-20. Nybrogatan 76

29 SÅF styrelsemöte – digitalt

Mars

5                    SJK kl 18 om SJ Nattåg till Hamburg/Berlin mm. Även Zoom, anmäl till sjkstockholm@sjk.se

7-10               Allt för sjön del 1

12                  TMV, föredrag på Tekniska museet Sth med professor Love Dalén från Stockholm Universitet, SU.

13 BHRF Årsmöte på Beckholmen kl 18. Även digitalt. Anmälan

14-17             Allt för sjön del 2

15 Ejdern årsmöte kl 19 Ängsgatan 7 Södertälje. Föredrag av Gert Ekström. Anmälan för att äta landgång efter årsmötet.

18                  Klubb Maritim Sth kl 18.30 berättar Anne Sofie Eriksson om minsveparen M20

19                  Sjöhistoriskas vänner kl 15,30 – 17,30. Föredrag om dåtidens Stockholmsrederier och hur de påverkat utvecklingen

20                  Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens Årsmöte kl 19 ombord på Gustavsberg VII vid Nybrokajen.

                      Middag serveras kl 17. Bokas. Bildvisning

25                  Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition kvällsöppet kl 17-20. Nybrogatan 76

April

2                    SJK kl 18 om ny bana och elektrifiering Småland. Även Zoom, anmäl till sjkstockholm@sjk.se

6                    SÅF årsmöte i Västerås, Start kl 12. Intiman, Sigtunag 16, Västerås Anmälan mailto:anmalan@steamboatassociation.se

10                  Föreningen Skärgårdsbåten filmmatiné på Sjöhistoriska museet kl 14 – 17.

15                  Klubb Maritim kl 18, C A Wahlin om polisbåt 1

15                  TMV årsmöte

19-20             Arbetsam årsmöte, museibesök i Örebro

20                  Vedettbåten Sprängaren kajkörning. Stockholm Kulturnatt kl 18-24

20                  SFF kl 14 årsmöte på Armémuseum, Riddargatan 13 Sth. Kolla på nätet www.sffsto.se

20                  Kulturnatt kl 18-24

21                  ÖHF årsmöte kl 13, Linköping

24                 Skärgårdens trafikantförening Trafikråd Kl. 18.30, S:t Paulsgatan 39A, Stockholm

29                  Sjöhistoriskas vänner kl 11,00 – 12,30. Sjöhistorisk Stadsvandring Djurgården och Galärvarvet. 100:- . Avslutar med lunch.

29                  Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition kvällsöppet kl 17-20. Nybrogatan 76

Maj

3-4               Sjöhistoriskt forum i Kalmar, anordnas av Sjöhistoriska museet

18                 Klubb Maritim årsmöte i Oxelösund

22                  Sjöhistoriskas vänner kl 17-21. Årsmöte och boksläpp. Ragnar Österbergssalen.

24-25             Fyrforum på Öland, med Sjöhistoriska och Fyrsällskapet

25                  Sjöhistoriskas vänner kl 10-17,45 Heldagsutflykt till Birka. 495:-.

Juni

1 Ångans dag i Mariefred björn.sundfedt@telia.com

6-9                 Vedettbåten Sprängaren ”I Vasas kölvatten”, sjöturer på Stockholms vatten.

8                    Säffle, motor och båtdag

11                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

12                  Trafikantföreningen, Skärgårdsbåtens Dag Stockholm- Vaxholm. Avgång kl 18 från Strömkajen.

14-16             Veteranbåten anordnar Veteranbåtfestival i Wasahamnen på Djurgården.

18                  Vedettbåten Sprängaren. Öppet skepp

25                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

27-30             Vedettbåten Sprängaren ”I Vasas kölvatten”, sjöturer på Stockholms vatten.

Juli               

13-14             SÅF sommarångmöte i Arvesund mm

16                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

23                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

26-27             Valdemarsvik Klassikerfestival

30                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

Augusti

3                    Lidwallsbåtens Dag i Leksand

6                    Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

13                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

16-18             Vedettbåten Sprängaren ”I Vasas kölvatten”, sjöturer på Stockholms vatten.

20                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

19-23             Fören Stift Skärgårdsbåten långresa 1 till Åland och Åboland

24                  Sjöhistoriskas vänner kl 10-12. Stadsvandring i Frihamnen. 100:-

25                  Stockholm Steam på Riddarfjärden

26-30             Fören Stift Skärgårdsbåtens långresa 2 till Ålnd och Åboland

27                  Vedettbåten Sprängaren Öppet skepp

September

5-6                 Vedettbåten Sprängaren ”I Vasas kölvatten”, sjöturer på Stockholms vatten.

7-8                 Vedettbåten Sprängaren, ”I Vasas kölvatten” sjöturer på Stockholms vatten

21-22             Vedettbåten Sprängaren, eventuellt Örlogsdagar

Oktober

9-12               Sjöhistoriskas Vänner resa till Paris bl a Musée National de la Maritime

November

30                  Hjulmarknad kl 11-16 i Solnahallen Sth.

______________________________________________________________________________

Mer om ånga i Finland, se www.steamship.fi eller www.turso.fi.