Arvesund, Teknik- och nostalgidag.

Arvesund, Teknik- och nostalgidag. Ångbåtsturer med s/s Östersund. Lokomobilkörning, maskinkörning, smide mm.

Mer info kommer säker på Östersunds hemsida