Färjan 4 i Göteborg

Färjan 4 rundtur kl 13.30 från Eriksberg och Residensbron, kl 14.