Färjan 4 i Göteborg

Färjan 4 i Göteborg är igång igen. 2,5 tim rundtur från Eriksberg 13.30, Residensbron 14