Föredrag om Fjordsteam i Bergen och Finska Ångbåtsföreningen 50 år

Klubb Maritim kl 18 föredrag om Fjordsteam i Bergen och finska ångbåtsföreningens 50 år. Micke Asklander och Christer Samuelsson

http://klubbmaritim.com
stockholm@klubbmaritim.com
08-775 99 44
Jan Larsson