Kulturresa med Mariefred

Kulturresa med Mariefred. Avg kl 9.30 från Skeppsbron till Östra Lagnö. Det  finns möjlighet att kliva på i Vaxholm. Slutbrygga för resan är ordinarie kajplats, Klara Mälarstrand.

Läs mer på Mariefreds hemsida.