Manusstopp SÅF-blad 2019-2

Skicka text som du vill ha in i nästa SÅF-blad så att det är redaktionen tillhanda senast 29 april. Men vänta inte till de sista dagarna, börja skriva så snart du har en idé.

Sven Jönsson sven.json88@gmail.com
Bertil Persson bertil@teknil.se