Med Blidösund till ytterskärgården, Röder

Med Blidösund till ytterskärgården, Röder, från Furusund. 08-24 30 90.