SÅF Årsmöte i Västerås

SÅF håller årsmöte i Västerås 6 april. I Intiman på Sigurdsgatan 16.
För dem som föranmält sig serveras lunch 12:00, kostnad 145:- + dryck. Betalas på plats.
Anmäl dig till anmalan@steamboatassociation.se senast 2 april eller till Per Sjöborg 070-598 52 51.

  • 11:00 Samling o mingel
  • 12.00 Lunch för dem som föranmält sig till det
  • 12:30 Föredrag om byar och historia i Bergslagen med anknytning till Strömsholms kanal. Kanalens tillkomst och verksamhet var i mångt och mycket en förutsättning för Bergslagens utveckling inom järn- och stålproduktionen. Föredragshållare är Malin Anderson, verksamhetsledare för Ekomuseum Bergslagen.
  • 13:00 Årsmötesförhandlingar
  • 14:00 Avslutning och sedan besök på gamla ångkraftverket.Visning av det nerlagda ångkraftverket i Västerås. Ciceron är Harry Frank, mångårig utvecklingschef för ASEA/ABB:s utvecklings- och innovationsbolag. Delar av ångkraftverket, t ex turbinhallen med tillhörande kontrollrum är väl bevarade.