SÅF styrelsemöte

Digitalt styrelsemöte, framflyttat från 6 december