Sjöhistoriska museet, modellbyggarhelg

Sveriges modellbyggare visar sina alster och hur man bygger.