Stiftelsen Skärgårdsbåten årsmöte

Stiftelsen Skärgårdsbåten årsmöte kl 19.30 ombord på m/s Stockholm Strandvägen. Möjligheter till gemensam middag före mötet.

Troligen föredrag efter mötet

www.skargardsbaten.se 08-662 89 02