SÅF:s publika lista med ångfartyg

Här visas en lista med begränsad information om de med ångfartyg som vi vid något tillfälle har fått någon information om. De som är markerade som skrotade kan finnas kvar men utan ångdrift.

Som medlem kan du välja ‘SÅFs Ångfartygsregister’, under ‘För medlemmar’. Loggar du in så kan du där se alla uppgifter vi har om respektive fartyg, samt bilder.