Svar till: Ångmaskinsprojekt.

Forum SÅF Forum Ångmaskinsprojekt. Svar till: Ångmaskinsprojekt.

#1555
Sven Jönsson
Deltagare

  Slidstyrning. Som jag nämnt finns det flera olika system att styra sliden. T ex Stephenson med två excentrar, en för fram och en för back. Slidstängerna från excentrarna är förbundna via en båge som vanligen kan flyttas med en omkastarspak. I bågens spår sitter en “Tärning” som i sin tur slidstången är infäst.
  Sliden är utformad så att ångan matas omväxlande över och under kolven. Samtidigt öppnas för avlopp på andra sidan kolven.
  Med omkastarspaken kan bågen ställas så att framexcentern styr sliden eller om man vill backa styrs sliden av backexcenternn. Om spaken ställs så att tärningen i bågen står i mitten rör sig inte sliden dvs matningen är noll. Genom reglering av spaken kan fyllningen ändras.
  Man utformar sliden så att fyllningen i fullt utställt läge på spaken vanligen ligger omkring 70-80 %.

  Du får skaffa lite ångböcker så du kan se på lite bilder om olika lösningar på funktionerna. Föreningen säljer en del faximilutgåvor av äldre läroböcker. Vi kommer att ha böcker på båtmässan i början av mars eller på årsmötet.

  SÅF vidhåller att medlemmarna för sin och andras säkerhet skall använda tryckkärlsgodkända pannor.
  Om du trots detta vill göra en egen panna torde vattenrörspanna vara det lämpligaste t ex en typ Yarow. De innehåller förhållandevis lite vatten jämfört med en stående tubpanna. Blir det en läcka pyser vattnet ut och bidrar till att släcka elden. I en liten båt kan man få en lägre tyngdpunkt än med en stående tubpanna.
  Sven