Svar till: Ångfunderingar

Forum SÅF Forum Ångfunderingar Svar till: Ångfunderingar

#1725
Fam Jens Pettersson
Deltagare

  Hej igen Juhani!

  Ånga av 8 bars tryck har en temperatur av minst 175 °C, vilket är ångans mättnadstemperatur. Om ångan värms till högre temperatur, vid samma tryck, blir den överhettad.

  Eldytan är inget direkt mått på pannans kapacitet, även om det använts för att ange en ångpannas storlek. Måttet stämmer bara för de pannor det baserats på. För andra panntyper är det missvisande, och har lett panndimensionering i en felaktig riktning, se C A Bergström för direkt kommentar, och Frykholm angående olika eldytors effektivitet.

  I många ångpannor eldas det för kråkorna, dels i form av höga rökgastemperaturer, dels i form av oförbränt i röken. I små och enkla pannor får man nog tolerera rökgastemperaturer upp emot 300 °C.  Temperaturen beror både på pannans konstruktion, och hur den eldas.

  Det går utmärkt att elda ångpannor med pellets. Det tillåter enkel eldning, även helt automatisk, om man så skulle önska.

  Vattenrörspannor kan konstrueras för att fungera med vedeldning, utan rusånga, förbigånsspjäll eller ångackumulator.

  En ångackumulator måste alltid arbeta på ett lägre tryck än panntrycket, det säger fysikens lagar.

  Det är inte besvärande med frågor, bara man har tid att svara på dem, och det råkade jag ha.

  /Jens