Svar till: Slupfart

Forum SÅF Forum Slupfart Svar till: Slupfart

#2974
Fam Jens Pettersson
Deltagare

  Vad som är normal marschfart, beror på vad man menar, men man kan enkelt säga att ett deplacementskrov har en maximal fart, över vilken det i praktiken inte är möjligt att komma. Den farten är i storleksordningen samma antal knop, som skrovets längd i meter. Det är i närheten av den farten man vanligtvis siktar på designstadiet, alltså att utnyttja den fart upp till vilken skrovet kan komma.

  Normal fart är också en fråga om ambition. Vissa slupägare är nöjda med farter omkring 3 knop, vilket ganska enkelt kan åstadkommas.

  Just Lars Alfred hör dock till dem som har högre ambitioner än 3-4 knop, och jag tror hans skrovlinjer tillåter det dubbla för “Wäsman”, om deplacement och trim är lämpligt avpassade.

  För att komma upp i farter i närheten av vad skrovet kan prestera, för “Wäsman” ungefär det dubbla mot idag (minst 6 kn), måste panna, maskin och propeller vara avpassade för de rådande förhållandena vid den önskade farten. Detta är inte trivialt, utan kräver en del eftertanke för att åstadkomma.

  Ni uppger att “Wäsman” idag gör 3-3,5 kn vid 150 rpm. Historiskt sett är 150 rpm ett mycket lågt varvtal, för en maskin med omkring 3 á 4 tums slaglängd. Den riktiga, och även enklaste, första åtgärden är att helt enkelt låta maskinen gå fortare. Vid det dubbla varvtalet, som fortfarande är lågt, ur ett historiskt perspektiv, blir farten i runda slängar dubbelt så hög.

  Om maskinen inte klarar att gå 300 rpm, behöver den översyn, och kanske förbättringar.

  Om ångpannan inte klarar att hålla trycket vid 300 rpm, kan det antingen bero på en onormalt hög ångförbrukning hos maskinen, eller en för låg kapacitet på pannan, eller en kombination av båda sakerna. I det läget behöver man mäta, för att utreda orsak, och finna en lämplig lösning.

  I alla händelser finns inget att vinna på att öka propellerns stigning; den har inte för liten stigning, om “Wäsman” gör 3-3,5 kn vid 150 rpm. Ökas stigningen kan följden bli att maskinen inte orkar, samt att propellern presterar sämre och därmed kräver högre effekt från maskinen, vid samma fart på båten.

  Mitt råd är alltså att helt enkelt öka maskinvarvtalet, följa upp vad som händer, och välja åtgärd utifrån vad uppföljningen visat.