Att skaffa ångbåt – 2023

En kort introduktion till olika ångbåtsorganisationer, litteratur kring ångbåtar och ångmaskiner, samt tillverkare av ångmateriel, 5 sidor. Litteraturförteckningen finns nu som ett separat dokument. Finns också under Ånga tips o trix. Attachments Att skaffa ångbåt 20231023_2 (221 kB)

Användning o kontroll av trycksatta anordningar – 2019

Här finns Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. På sid 10 finns paragraferna nedan. Som ju hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. AFS 2006:8 hittar du här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/provning-med-over-eller-undertryck-foreskrifter-afs2006-8.pdf Användning och kontroll av trycksatta anordningar 7 § På fartyg som omfattas av dessa Läs mer…