Ångbåtar i Sverige

Här hittar du en broschyr med Sveriges Passagerarångare. Den gjordes ursprungligen 2020 med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Nu en uppdaterad version för 2021. Den har med faktauppgifter, kontaktuppgifter samt en kortfattad beskrivning. Det finns inte med några tidtabeller, för det hänvisar vi till respektive rederi. 

Längst ner på sidan finns broschyren som en pdf-bilaga. Om du öppnar den så är e-post- och hemsideadresser klickbara.

Angbatar-i-Sverige-2021_2

Attachments