Bohuslän

Fakta om fartyget

Längd 43,13 m
Bredd 7,42 m
Byggår 1914
Varv Eriksbergs Mek Verkstad, Göteborg
Passagerare280
Maskinstyrka 700 Hkr
Bränsle Olja

Allmänt om fartyget

Expressångaren byggdes för trafiken Göteborg-Kungshamn, luxuöst och komfortabelt inredd för att motsvara resenärernas förväntningar. Under 1950-talet i trafik i Öresund. Upplagd och såld till skrot 1965, men då bildades Sällskapet Ångbåten som övertog och räddade fartyget från skrotning. Sommartid rundturer i Göteborgs skärgård onsdagkvällar. Dagsturer till bland annat Öckerö, Marstrand och Skärhamn samt kustturer utefter bohuskusten.

Ångaren BOHUSLÄN byggdes 1914 för Marstrands Nya Ångfartygs AB. BOHUSLÄN gick med passagerare och gods året runt på linjen Göteborg-Marstrand-Kyrkesund-Mollösund-Gullholmen-Lysekil-Gravarne (nuvarande Kungshamn) med mellanliggande bryggor. Enkel resa tog drygt 8 timmar. Från 1936 sattes BOHUSLÄN sommartid in på expressturer som tog 6 timmar enkel väg, vilket medförde att ångaren hann gå fram och åter under dagen. Vid 1940-talets slut ökade kostnaderna för löner, bränsle och underhåll samtidigt som konkurrensen från bussar, lastbilar och privatbilism ökade i snabb takt.

1951 tog nya ägare över rederiets åtta fartyg under namnet Marstrands Rederi AB. BOHUSLÄN fick oljeeldning för att minska driftkostnaderna och kom endast att gå i trafik sommartid. Fyra fartyg motoriserades för året runttrafiken. Med fortsatt minskat resande på kustlinjen öppnade sig nya möjligheter när passtvånget mellan Sverige och Danmark slopades 1952 och en marknad öppnade sig för inköpsresor över Öresund.

1954 sattes BOHUSLÄN in mellan Helsingborg och Köpenhamn. Somrarna 1957 och 1958 återkom BOHUSLÄN till sin gamla linje i Bohuslän. Sommaren 1959 chartrade AB Sundfart ångaren för trafik Malmö-Köpenhamn. Från sommaren 1960 trafikerade BOHUSLÄN Strömstad-Sandefjord för Sundfart, som köpte ångaren 1962. En nybyggd bilfärja på linjen medförde att BOHUSLÄN lades upp i Marstrand efter sommaren 1963. Våren 1965 såldes BOHUSLÄN till Skrot & Avfall som bogserade ångaren till Göteborg för skrotning.

Våren 1965 bildades den ideella föreningen Sällskapet Ångbåten för att rädda BOHUSLÄN undan skrotning. Föreningen fick låna ångaren av skrothandlaren och bildade Ångbåten ekonomisk förening som sålde andelar för att få de 60 000 kr som behövdes för att köpa ångaren. I början av 1966 kunde BOHUSLÄN övertas och den redan påbörjade upprustningen intensifierades. I juni 1966 gick BOHUSLÄN på sin första tur för föreningen och sattes därefter in på beställnings- och allmänna turer för att tjäna in pengar till underhåll och fortsatt upprustning.

BOHUSLÄN drivs med ideellt arbetande besättning och andra funktionärer årligen från maj till september. Övriga delen av året pågår underhållsarbeten ombord. Ångaren används för beställnings- och allmänna turer främst från Stenpiren i Göteborg. En del av de allmänna turerna går längs ångaren gamla kustlinje i Bohuslän medan kortare kvällsturer körs varje onsdag i Göteborg skärgård. Ombord finns matsal och café.

Som medlem i Sällskapet Ångbåten får man tidningen Ångbåten som utkommer med fyra nummer per år. För mer information om föreningen och turlistor för BOHUSLÄN gå in på www.steamboat.se