Bore

Fakta om fartyget

Längd 40,54 m
Bredd 8,90 m
Byggår 1894
Varv Kockums Mek. Verkstad AB Malmö
Maskinstyrka 605 Hkr
Bränsle

Allmänt om fartyget

Byggd som isbrytare men med med möjlighet att vintertid även föra gods och passagerare över
Öresund. I aktiv tjänst i nästan 75 år och tjänade även som kanonbåt under båda världskrigen.
Därefter upplagd och med risk för att bli skrotad men köptes 1983 av Swecox International AB.
Efter att i decennier ha haft Västerås som hemmahamn återfinns Bore numera åter i Malmö och är
i princip i originalutseende. Som isbrytare kunde Bore forcera upp till 30 cm tjock is utan sänkt
fart och bryta igenom packis upp till 3 meter.

Slutet på 2023 köpte Malmö kommun Bore.