Ejdern

Fakta om fartyget

Längd 22,39 m
Bredd 4,49 m
Byggår 1880
Varv Göteborgs Mek Verkstad
Maskinstyrka 65 Hkr
Bränsle Kol
antal passagerare90
Turer

Ejdern finns i Södertälje och gör turer vid veckoslut till Björkö-Birka, Adelsö, Mariefred samt Stockholm, likaså turer till Skanssundet, Enhörna-Ekensberg, samt en tradition en kväll i augusti: Surströmmingsresa.

Allmänt om fartyget

Ejdern byggdes av Göteborgs Mekaniska Werkstad år 1880. I slutet av 1800-talet trafikerade Ejdern Göteborgs skärgård. Mellan åren 1898 och 1905 trafikerade hon först sjön Roxen och sedan olika mellansvenska hamnar. Från 1906 fram till 1957 gick Ejdern i fasta turer mellan Södertälje och Mörkö och i fraktfart i den östra delen av Mälaren. Under mer än ett halvsekel blev Ejdern och hennes besättning ett begrepp för södertäljeborna (Rickard Fredmark var befälhavare mellan 1914 och 1957)

Sedan följde några dystra år i ångfartygets historia. 1957 sålde Rickard Fredmark Ejdern till Södertälje Stad. Ejdern var då i dåligt skick och hade dålig lönsamhet. Flera försökte rädda henne kvar i Södertälje. Förgäves, trodde nog de flesta när beslutet fattades att sänka Ejdern i Landsortsdjupet.

I “elfte timmen” räddades hon av några ångbåtsintresserade ungdomar i Södertälje. Södertälje Stad skänkte Ejdern till föreningen “för bevarande av gamla båtar”. Året var 1964. Ur denna förening bildades sedan Museiföreningen Ångfartyget Ejdern. Genom frivilliga och oavlönade arbetsinsatser verkar föreningens medlemmar för att Ejdern ska bevaras som levande ångbåtshistoria – ett kommunikationshistoriskt minnesmärke.

Tack vare föreningens oerhört engagerade arbete har Ejdern sedan 1976 trafikerat Södertäljes farvatten varje sommar. Fr.o.m. säsongen 1984 är Ejdern åter koleldad, vilket gör henne tystgående och ger en speciell ångbåtsatmosfär. Passagerarna får känslan av en gammal klassisk ångbåtsresa.