Frithiof

Fakta om fartyget

Längd 19,88 m
Bredd 4,78 m
Byggår 1897
Varv Södra varvet, Stockholm
Maskinstyrka 55 Hkr
Bränsle Olja

Trafik

Företrädesvis förhyrningstrafik

Allmänt om fartyget

Ångslupen Frithiof byggdes för lokaltrafiken i Stockholms hamn och förstäder på Mälar- och Saltsjösidan, en pendelbåt, för att använda ett nutida begrepp. Slupen lades upp i början av 1950-talet, bytte ägare ett flertal gånger, genomgick en renovering, eldhärjades och först efter en andra renovering, vid sekelskiftet 2000, färdigställdes Frithiof och kom under ånga igen 2002.