Gerda

Fakta om fartyget

Längd 13,55 m
Bredd 3,10 m
Byggår 1865
Varv Lindholmens varv Göteborg
Maskinstyrka 8,4 Hkr
Passagerare40
BränsleVed

Trafik

Trafikerar vattnen i och omkring Eskilstuna, Torshälla, Näshultasjön och Eskilstunaån.

Allmänt om fartyget

s/s Gerda, Sveriges äldsta passagerarfartyg i trafik, byggd för lokaltrafik i Stockholms hamn. År 1894 såldes fartyget till Haneberg i Södermanland, för att trafikera Näshultasjön. Låg upplagd på land åren 1932-1996, pietetsfullt renoverad och återställd i ursprungligt utseende till 1996

År 1865 levererades GERDA till Stockholms Ångslups AB. År 1894 såldes GERDA till Haneberg i Södermanland, för att trafikera Näshultasjön. Leverans skedde med järnväg till Bälgvikens station, vilken är belägen vid Näshultasjöns norra ände. GERDA döptes nu om till HANEBERG.

Ångmaskinen utbyttes mot en tändkulemotor under perioden 1915-1920. År 1932 lades hon upp förblev liggande på land ända till år 1996.

1978 köptes GERDA av Eskilstuna museer och meningen var att hon skulle rustas för att kunna trafikera Eskilstunaån utanför Faktoriholmarna i Eskilstuna. Men GERDA visade sig vara i ett sämre skick än man tidigare bedömt och det fanns inte tillräckligt ekonomiska resurser för att renovera henne.

1993 beslöt så Eskilstuna att renovera GERDA som ett s k ALU-projekt. Tillsammans med Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen satsades 400 000 kr. Pengarna räckte inte ända fram men med hjälp av bidrag från lokala företag kunde man slutligen ro projektet i hamn.

GERDA är fortfarande helnitad över och under vattenlinjen efter renoveringen, vilket är ganska unikt. Vid renovering brukar man svetsa allt under vattenlinjen.

Projektet har varit väldigt lyckat och man har på detta vis kunnat levandegöra Eskilstuna Kommuns museiverksamhet på ett mycket lyckat sätt.

Teknik

GERDA eldas med ved och har en encylindrig dubbelverkande ångmaskin på ca 6 liters slagvolym och ca 8 hästkrafter. Maskinen är en så kallad mottrycksmaskin eftersom vi inte har någon kondensor så att vi kan återföra ångan till vatten. Vi förbrukar ca 100l färskvatten i timmen och ca 3 säckar prima björkved i timmen. Maskinen har rundslid och är förmodligen från år 1900. Original maskinen finns förmodligen på Näshultasjöns botten. Återkommer mer om ångpannan eftersom vi just nu håller på att byta panna. Ånganläggningen är godkänd för 8 bars tryck. Normalt varvtal på maskinen ligger på 160 – 180 varv per minut, detta beroende på vilket tryck vi har i pannan. Hastigheten blir då mellan 4 till 7 knop.