Mariefred

Fakta om fartyget

Längd 32,84 m
Bredd 6,33 m
Byggår 1903
Varv Södra varvet, Stockholm
Maskinstyrka 295 Hkr
Bränsle Stenkol
passagerare230

Trafik

Reguljärtrafik Stockholm-Mariefred samt Mariefred-Taxinge Näsby juni-september, härutöver dagsutflykter från Stockholm. Deltar vid Skärgårdsbåtens Dag och vid Ångans dag i Mariefred.

Ångfartyget Mariefred

Upplev en sjöresa på vackra Mälaren med ett över hundraårigt ångfartyg; en unik och exotisk utflykt med en koleldad ångbåt i reguljär trafik. Få städer och regioner i världen kan erbjuda något liknande. Målet är Mariefred med det historiska och berömda slottet Gripsholm.

Ångfartyget Mariefred byggdes 1903 för traden Stockholm-Enhörna-Mariefred. På denna trad har hon seglat under samma namn, med få förändringar ombord och med samma ångmaskin alltsedan dess.