Munter

Fakta om fartyget

Längd 12,20 m
Bredd 2,93 m
Byggår 1879
Varv Lidköpings Mek Verkstad
Maskinstyrka 8 Hkr
Bränsle Ved
passagerare25

Trafik med Munter

Under maj-september gör Munter förbokade turer 2-4 dagar i veckan. Normalt från Vrena (Pilgrimsbo), men under en period från Björkvik (Danbyholm) på Yngarens västra sida.

Allmänt om fartyget
För inte så länge sedan var sjöarna det naturliga sätter att transportera sig lite längre sträckor. Inte minst i det sjötäta Sörmland.
Tillverkad i Lidköping redan 1879 med redig ångmaskin, gick Munter på 1910-talet i reguljärtrafik mellan bondgårdarna runt sjöarna och till järnvägen i Vrena. År ut och år in, tills omnibussarna och vägarna blev övermäktiga. Men Munter tuffade på i olika skepnader, tills hon så småningom trött, utsliten, omgjord till bogserbåt med dieselmaskin (!), hamnade på botten av Båven.

Entusiasterna
År 2002 hittade entusiaster hittade Munter i Sparreholm, där hon varit upplagd i ett decenium. Entusiasterna tog hand om resterna av Munter och började det strävsamma arbetet med att återställa henne till ursprungligt skick. I Vrena hittade man lokal för upplivningen. Föreningen Ångslupens Munters Vänner bildades, arbetet fortskred och den 28 maj 2011 invigdes s/s Munter.