Östersund

Fakta om fartyget

Längd26,16 m
Bredd4,56 m
Byggår1874
VarvOskarshamn
Maskinstyrka88 Hkr
BränsleVed
passagerare100

Trafik

Turer på Storsjön, från Arvesund eller Östersund, deltagande i evenemang.
Även beställningstrafik

Allmänt om fartyget

Byggd 1874 på Oskarshamns mekaniska verkstad för 60 000 kronor. Transporterad i delar sjöledes till Sundsvall, därefter transport på vinterföre med häst till Östersund för ihopmontering.
Sattes i reguljär trafik för passagerare och gods sommaren 1875.

1886 byggdes överbyggnaden om och båten förlängdes 10 fot. 1903 ytterligare ombyggnad med ny panna och maskin från Härnösands mekaniska verkstad.

Under 1950-talet utflyktsresor och rundturer på Storsjön bland annat till Frösön.
Båten gick i trafik till 1963 när konkurrensen från moderna transportmedel blev för stor. Båten såldes för skrotning, men genom en ödets nyck blev detta aldrig verkställt. Efter ett antal år upplagd i en vik i Arvesund inköptes båten av en för ändamålet bildad förening, Föreningen Bevara Ångaren Östersund, varefter renovering genomfördes så att den ånyo kunde tas i trafik 1989.