Polstjärnan av Vänern

Fakta om fartyget

Längd 30,20 m
Bredd 5,82 m
Byggår 1929
Varv Lindholmens varv
Maskinstyrka 190 Hkr
Bränsle Stenkol
Ordinarie kajplats Inre hamnen i Karlstad
Rederi Ångbåtssällskapet Polstjärnan
Våghusgatan 6
652 21 Karlstad
Telefon ångbåtskontoret 070-233 63 88
Turistbyrån 054-540 24 70
e-post info@polstjarnan.nu
Turisbyrån: tourist@karlstad.se
hemsidawww.polstjarnan.nu
passagerare90

Turer

Skärgårdsturer, visning av verksamheten och fartyg liksom musikunderhållning och servering vid flertal tillfällen sommartid.

Hyrturer

Det går att hyra fartyget för större eller mindre sällskap. 
Servering kan ordnas. Enklare servering gör vi själva men annars kan lämpligen en cateringfirma sköta serveringen. 

Allmänt om fartyget

s/s Polstjärnan byggdes vid Lindholmens Varv i Göteborg år 1929. Fartyget bogserades efter sjösättningen via Trollhättan och Göta Kanal till Motala, där Motala Verkstad installerade ångmaskin, ångpanna och övrig utrustning.

Fartyget var beställt av Vänerns Seglationsstyrelse för att ersätta dess tidigare tjänstefartyg s/s Polstjärnan II. Man ansåg nämligen att: “ett kraftigare fartyg vara av nöden, då betydligt större och tyngre sjömärken hade anskaffats”. Kostnaden för fartyget uppgick till 167 000 kronor.

s/s Polstjärnan utnyttjades som tjänstefartyg med sin ursprungliga ångpanna och ångmaskin fram till våren -83, då Seglationsstyrelsen fick sitt fjärde tjänstefartyg m/s Polstjärnan (IV).

Polstjärnan har vid ett flera tillfällen byggts om, bl.a har den tidigare öppna bryggan försetts med en styrhytt. År 1960 gjordes en större ombyggnad på Karlstads Varv. Fartyget förlängdes då med 2,9 meter, byssan breddades och förlängdes med en mäss. Inredningen föröver samt akteröver ändrades.

Restaurering och underhåll:
Under åren 1989-1990 har oljeeldning och oljetanker demonterats, kolboxarna renoverats och en ny eldstadsinredning för koleldning installerats.

Dieselgeneratorn, som vid Ångbåtssällskapets köp av fartyget, var placerad i maskinrummet, flyttades redan under vintern 1985-86 till det gamla lastrummet och i dess ställe monterades den ursprungliga ångdrivna lysmaskinen, som återfanns på Värmlandsnäs och renoverades.

Fördäcket av trä ersattes med ett ståldäck. Förinredningen samt hytter har renoverats i enlighet med leveransspecifikationen. Bryggvingarna samt styrhytten har renoverats. Båtdäcket har bytts under åren 2001 – 2003.

Reservlysmaskinen, den s.k. Pettern, som var installerad i däckhuset på fördäck, har demonterats och ersatts med att batterirum. Elsystemet, som hade ändrats från 24 volts likström till 220/380 volts växelström, har ändras tillbaka till 24 volt och var klar 1994.

Sommaren 2006 upptäcktes en allvarlig skada i ångpannan. Hela pannan måste bytas ut, dvs alla tuber fick göras nya. Och i samband med det byttes även skorstenen ut. Fartyget låg stilla under två säsonger för dessa reparationer. Samtidigt fick föreningen en ny vinterhamn vid Lamberget med större och bättre utrymme samt staket runtom.