Björkfjärden

Fakta om fartyget

Längd 37,51 m
Bredd 7,08 m
Byggår 1925
Varv Eriksbergs varv, Göteborg
Maskinstyrka 320 Hkr
Bränsle Olja

Trafik

Fartyget är ej i kommersiell trafik. Hon kommer användas för charter och vid speciella tillfällen, då kommer hon främst trafikera Mälaren.

Allmänt om fartyget

Fartyget byggdes för Waxholmsblaget 1925 för trafik i Stockholms skärgård, till Utö samt Vaxholm.
År 1964 utrangerades Saltsjön och har under årens lopp haft ett flertal ägare och trafikuppgifter i såväl Mälaren som i Stockholms skärgård samt periodvis legat upplagd.

År 2019 köptes s/s Saltsjön av Walleniusrederierna och bär numera det rederiets cremegula färg med grönt fält och initialerna OW på skorstenen.

Åren 1970-1994 bar fartyget anrika ångbåtsnamnet Björkfjärden, ett namn fartyget återfick våren 2020.