Sankt Erik

Fakta om fartyget

Längd 60,05 m
Bredd 17,01 m
Byggår 1915
Varv Finnboda slip, Nacka
Maskinstyrka 2800 Hkr huvudångmaskin
1200 Hkr förlig ångmaskin
Bränsle Olja

Trafik

Sporadisk trafik.

Allmänt om fartyget

Ångisbrytaren Sankt Erik är Sveriges första havsisbrytare. Fartyget byggdes 1915 för Stockholms hamns räkning och tjänade staden fram till 1977, i skärgården och Mälaren men har även brutit is runt större delen av Sveriges kust, liksom till Åland. Sedan 1980 är Sankt Erik museifartyg och förtöjt vid Vasamuseet i Stockholm och hålls öppet för allmänheten, dagligen under sommaren.