Tärnan

Fakta om fartyget

Längd 20,07 m
Bredd 4,90 m
Byggår 1901
Varv Södra varvet, Stockholm
Maskinstyrka 47 Hkr
Bränsle Stenkol
passagerare70

Trafik

Utfärder, förhyrningsresor samt trafik i Stockholms hamn i samband med evenemang.

Allmänt om fartyget

Ångslupen Tärnan byggdes år 1901 för Waxholmsbolaget. Tärnan gick i trafik i Vaxholmsområdet.
Slupen såldes 1952 och moderniserades men vid mitten av 1980-talet övertog Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten slupen och återställde Tärnan till det utseende fartyget hade i början av 1900-talet.
Ångslupen Tärnan drivs av rederi där den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten är huvudägare.