Thor

Fakta om fartyget

Längd 15,40 m
Bredd 3,40 m
Byggår 1887
Varv Bergsunds Mek Verkstad Stockholm
Maskinstyrka 35 Hkr
Bränsle Kol
passagerare60

Trafik

Ångaren Thor har sin hemmahamn vid Kronobergs slottsruin.  Sommartid trafikeras Helgasjön av Ångaren Thor, som är byggd år 1887 på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Samma år som Ångaren Thor byggdes färdigställdes också Sveriges sydligaste sluss vid Åby.

Du är välkommen att njuta av en tur ombord på Ångaren Thor, slussa vid Sveriges sydligaste sluss i Åby, samtidigt som du lär dig mer om ångbåten, Helgasjön och Kronobergs slottsruin. Turerna avgår från Kronobergs slottsruin. Slusstur, Helgasjötur, Berättartur

Allmänt om fartyget

1887, samma år som Åby sluss togs i bruk sjösatte det då nybildade Räppe-Asa kanalaktiebolag sin vedeldade ångbåt Thor. Den sattes i trafik mellan Räppe och Asa och gick med gods och passagerare, ofta med upp till tre fullastade pråmar på släp. Resan från Asa till Räppe tog tre timmar och gick efter tidtabell.
Som ny hade Thor tillstånd att ta 100 passagerare. Idag får högst 60 passagerare följa med på turerna.
Kanalbolaget skaffade fler båtar för att klara trafiken, Delfin, Tärnan och Oden var några av dem.
Under 1930-talet tog den landburna trafiken över och de reguljära turerna upphörde, även om turisttrafiken ökade under 40- och 50-talen. Denna trafik var dock inte särskilt lönsam och 1957 skänkte dåvarande ägaren till ångaren Thor sin båt till Smålands Museum som sedan dess fortsatt hålla Thor i trafik.
Under åren 1970 till 1971 genomgick ångaren en total renovering.