Trafik

Fakta om fartyget

Längd 31,62 m
Bredd 6,42 m
Byggår 1892
Varv Bergsunds Mek Verkstad, Stockholm
Maskinstyrka 240 Hkr
Passagerare150
Bränsle Kol

Turer

Hjo-Visingsö, Rundturer från Hjo, Musikturer, Hjo-Hästholmen, Hjo-Vadstena samt Ångbåtsjazz.

Allmänt om fartyget

Byggd för trafik över Vättern, traden mellan Hjo och Hästholmen, för passagerare och gods. Trafiken förband de två järnvägslinjerna på ömse sidor om sjön. Under 1960-talet upplagd och använd som sommarcafé. Fartyget förföll, sjönk i hamn vintern 1966, men efter en räddningsaktion
av ideell förening samt omfattande pietetsfull renovering, är Trafik under ånga sedan 1977.

År 2001 K-märktes s/s Trafik av Sjöhistoriska Museet. Trafik placerades därvid i högsta klassen av tre och bedömdes ha “ett synnerligt stort kulturhistoriskt värde”.
Av Transportstyrelsen (tidigare Sjöfartsverket) är s/s Trafik klassat som Traditionsfartyg.

Verksamheten drivs helt ideellt.