Warpen

Fakta om fartyget

Längd20,55 m
Bredd4,75 m
Byggår1873
VarvWilliam Lindbergs varv, Stockholm
Maskinstyrka75 Hkr
BränsleOlja
passagerare57

Trafik

Ångfartyget Warpen går sommartid i reguljär kryssningstrafik på sjön med samma namn. Dieselmotordrift förekommer. Ingen trafik sommaren 2023 pga besättningsbrist.

Allmänt om fartyget

Ursprugligen bogserbåt på Runn under namnet Korsnäs och senare Siljan under namnet Norsbro. Kom till Bollnäs under tidigt 1990-tal och fick namnet Warpen, med renoverat skrov och maskin samt en ny överbyggnad hade förvandlat bogserbåten till ett passagerarfartyg.

Gamla Warpen

Ångbåtstrafik på större insjöar och vattendrag har en lång tradition. I slutet av 1800-talet kombinerades ångbåtsrutter ofta med järnvägslinjer för att erbjuda för tiden snabba och tillförlitliga transporter, så även här. Mellan 1861 och 1878 var rutten Bollnäs – Söderhamn i bruk. Från Bollnäs åkte man med ångbåten Warpen till Edsänge. Därifrån tog man den hästdragna järnvägen 2 km till Landa där man bordade nästa ångbåt. Sista etappen gick med tåg mellan Bergvik och Söderhamn. Sträckan är fem mil men tog, med de tre bytena, sju timmar att avverka. Inte konstigt att utbyggnaden av järnvägsnätet runt förra sekelskiftet tog död på flesta ångbåtslinjer, liksom denna. Warpen bytte därefter ägare, namn och farvatten ett flertal gånger innan den 1958 gick på grund utanför Beddinge på skånska sydkusten.

Nya Warpen

Runt 1990 fick de få kvarvarande ångbåtarna något av en renässans och flera renoverades. I den andan började några lokala entusiaster att leta efter en lämplig båt. Bollnäs Ångbåtssällskap bildades i början av 1993 och ungefär samtidigt anlände en före detta bogserbåt till Bollnäs. Nya Warpen, som den omgående döptes om till, gick först på Runn under namnet Korsnäs och sedan på Siljan under namnet Norsbro. Ett roligt sammanträffande är att nya Warpen 1873 byggdes av samma varv som byggt den gamla, Lindbergs Varv i Stockholm.

Restaureringen påbörjades omgående och redan 1994 kunde nya Warpen göra sin jungfrutur. Då hade såväl skrov som maskin totalrenoverats och en ny överbyggnad, inredd enligt 1800-talets ångbåtsideal, hade förvandlat bogserbåten till ett passagerarfartyg. Den rekordsnabba renoveringstiden möjliggjordes dels av den stora kompetens som finns inom Ångbåtssällskapet, dels av de arbetsmarknadspolitiska satsningar som dåtidens lågkonjunktur drev fram. Av praktiska skäl kompletterades ångmaskinen 2007 med en dieselmotor, i övrigt har bara sedvanligt underhåll och smärre förbättringar genomförts.
Ångfartyget Warpen går sommartid i reguljär kryssningstrafik på sjön med samma namn. Och tanken är att så kommer det att förbli under överskådlig framtid.